TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA BWF

09/05/2022 - 09:26 - Cháy

Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã tổ chức Đại hội thường niên vào thứ 7 ngày 7/5 nhằm rà soát lại quá trình hoạt động trong một năm vừa qua, cuộc họp bao gồm 132 hiệp hội thành viên tham gia dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tịa Bangkok, Thái Lan.

 

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thặng dư ngân sách là 19,71 triệu USD, trong khi thâm hụt ngân sách là 8,97 triệu USD. Tổng thư ký BWF, ông Thomas Lund cho biết, mặc dù trải qua một năm nhiều biến động và thách thức nhưng BWF đã có những biện pháp cụ thể để thúc đẩy kết quả tài chính.

 

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng tình hình tài chính của BWF đã trở lại trạng thái ổn định so với 12 tháng trước. Chúng tôi đã đưa ra những quyết định thận trọng trong việc tạo ra doanh thu thông quá các giải đấu”.