[Hightligh][Tứ Kết] Zominton750 Vô địch đôi nam nữ Hà Nội T1 2021 || Lâm/Hằng Vs Trường/Hiền

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton750 Vô địch đôi nam nữ Hà Nội T1. 2021Hightligh [Tứ Kết 1]: Đức Lâm/Thanh Hằng Vs Đức Trường/Thanh Hiền

02/02/2021 - 13:44 - Tấn Phát