[Hightligh][Bảng C] Zominton750 Vô địch đôi nam nữ Hà Nội T1 2021 || Hải/Chi Vs Chinh/Phương

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton750 Vô địch đôi nam nữ Hà Nội T1. 2021Hightligh Bảng C: Thanh Hải/Trúc Chi Vs Xuân Chinh/Lê Phương

25/01/2021 - 13:49 - Tấn Phát