[Hightligh][Tứ kết] Zominton1000 Ha Noi Station 2020 || Nam/Hiền VS Quang/Ngọc

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton1000 Ha Noi Station 2020Hightligh Tứ Kết:Phương Nam/Thu HiềnVS Bích Ngọc/Mạnh Quang .

17/10/2020 - 11:45 - Tấn Phát