[Hightligh][Bán kết] Zominton1000 Ha Noi Station 2020 || Lâm/Hằng VS Quang/Ngọc

Giải thuộc về hệ thống giải đấu của Zsport: Zominton1000 Ha Noi Station 2020Hightligh Bán Kết:Đức Lâm/Thu Hằng VS Mạnh Quang/Bích Ngọc.

18/10/2020 - 11:43 - Tấn Phát